1. Szanowni Państwo,
   Informujemy, że udostępniliśmy nową wersję usługi eCorpoNet.

   Nowa usługa:
   - jest obsługiwana całkowicie za pośrednictwem przeglądarki internetowej,
   - nie wymaga oprogramowania Java,
   - działa na telefonach i tabletach (z zastrzeżeniem, że klient korzysta z autoryzacji SMS a nie podpisu kwalifikowanego).

   Jednocześnie informujemy, że aktualna wersja eCorpoNet będzie dostępna do dnia 31.12.2023 r.

   Nowa usługa dostępna jest przez stronę Banku (przycisk `zaloguj się`) lub poprzez link

   ------------------------------------------------------------------------
   Szanowni Klienci!
   Ze względu na sytuację w Ukrainie oraz to, że Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej. prosimy aby przekazy przychodzące i wychodzące zawierały pełne dane adresowe odbiorcy/nadawcy po stronie ukraińskiej: nazwa, okręg (oblast), kod pocztowy, nazwa miejscowości, nazwa ulicy.
   Przekazy bez danych adresowych nie będą realizowane.
   Podstawa prawna:
   1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006: CELEX:02015R0847-20200101
   2. ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich: CELEX:02022R0263-20221007
   ------------------------------------------------------------------------
   Ograniczenia w realizacji przelewów z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy
   Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych coraz cześciej pojawiają się trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ługański, zaporoski, cherstoński.
   Mając na uwadze rosnące ryzyko sankcyjne, od 1 marca 2023 r. wprowadzamy zakaz realizacji przekazów z/do Federacji Rosyjskiej.
   Pozostałe ograniczenia dotyczące ww. krajów mogą dotyczyć wydłużonego czasu prosecowania transakcji lub braku ich realizacji w zależności od obowiązujących przepisów sankcyjnych.
   ------------------------------------------------------------------------
   Z przyjemnością informujemy, że specjalnie dla Państwa pod numerem 801 560 605 (oraz 86 216 11 14) uruchomiliśmy Infolinię wsparcia użytkowników bankowości elektronicznej.

   Obsługuje ona między innymi:
   - blokowanie i odblokowywanie dostępu,
   - reset hasła do bankowości elektronicznej,
   - problemy z logowaniem do bankowości elektronicznej,
   - problemy z obsługą bankowości elektronicznej

   Infolinia pracuje całodobowo siedem dni w tygodniu.
   Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora.

   Pozdrawiamy,
   Administratorzy
   ------------------------------------------------------------------------
   Fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki! Komunikat Komendy Głównej Policji, FinCERT.pl - BCC ZBP i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
   W ostatnich miesiącach częstym sposobem dokonywania przestępstw na szkodę klientów banków jest wykorzystanie telefonicznego połączenia głosowego z osobą, która jest przekonywana, że rozmawia z pracownikiem banku lub inną osobą godną zaufania (np. policjantem).
   Celem jest pozyskanie informacji lub nakłonienie ofiary do wykonania określonych czynności (np. zainstalowania aplikacji dającej przestępcom zdalny dostęp do komputera ofiary).
   Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu pod tym adresem.
   ------------------------------------------------------------------------
   Uwaga: Do poprawnego działania aplikacji eCorponet wymagane jest zainstalowane środowisko uruchomieniowe języka Java w wersji 1.8 (JRE 1.8) lub nowszej.

   Instrukcja instalacji i konfiguracji środowiska Java dla aplikacji eCorpoNet znajduje się pod tym adresem.
   ------------------------------------------------------------------------

  1. 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  2. Czy adres rozpoczyna się od "https://"?
  3. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?

  1. 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  2. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  3. Czy certyfikat jest ważny?

  3. Chroń swoje hasła!
 1. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych.
 2. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł.
 3. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu.
 4. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony.

  Uwaga

  Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na Państwa rachunkach informujemy, że podczas korzystania z Bankowości Internetowej:

  Kliknij aby rozwinąć