1. Szanowni Klienci,
   Uprzejmie informujemy, iż w związku z koniecznością spełnienia wymogów PSD2 od dnia 14 września 2019 roku w usłudze eCorpoNet zostanie wprowadzona dwustopniowa autoryzacja w trakcie logowania do usługi.
   Po wpisaniu loginu i hasła do usługi system poprosi o podanie kodu jednorazowego z SMS lub potwierdzenie logowania certyfikatem.
   Dodatkowo informujemy, że czas trwania sesji zostanie skrócony do 5 minut.
   Jednocześnie przypominamy, że od dnia 14 września 2019 roku Bank nie będzie stosował jako środka autoryzacji haseł jednorazowych w postaci papierowego wydruku/zdrapek oraz haseł jednorazowych udostępnianych za pomocą tokenów.
   Więcej informacji o zmianie sposobu logowania znajduje się pod tym adresem. ------------------------------------------------------------------------

   Zmiany autoryzacji w systemie bankowości elektronicznej od dnia 14 września 2019

   Uprzejmie informujemy, iż od dnia 14 września 2019 roku w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie nastąpi zmiana dotycząca instrumentów uwierzytelnienia użytkownika (tj. haseł jednorazowych w postaci papierowego wydruku/zdrapek oraz haseł jednorazowych udostępnianych za pomocą tokenów).

   Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością spełnienia wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw w zakresie silnego uwierzytelniania zapewniającego mocniejszą ochronę danych osób posiadających dostęp do bankowości elektronicznej. Ze względu na to, że ww. hasła jednorazowe nie spełniają wymogów przedmiotowej Ustawy, od 14 września 2019 r., Bank nie będzie ich stosował, jako m.im. środka autoryzacji w systemie bankowości elektronicznej. W zamian stosowane będą kody jednorazowe otrzymane SMS-em, służące do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w bankowości elektronicznej. Oznacza to, iż Klient korzystający z bankowości elektronicznej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne z krajowym numerem telefonu, aby po tej dacie móc korzystać z systemu bankowości elektronicznej.

   Zatem aby po dniu 14 września 2019 roku aktywnie korzystać z bankowości elektronicznej, należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji, składając w dowolnej placówce Banku pisemną dyspozycję zmiany sposobu autoryzacji, w której podany zostanie krajowy numer telefonu niezbędny do otrzymania kodu w formie SMS.

   Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystają z listy haseł jednorazowych oraz tokenów mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w bankowości elektronicznej przy użyciu tego instrumentu nie dłużej niż do dnia 13 września 2019 r. włącznie.

   Klienci autoryzujący dyspozycje za pomocą podpisów elektronicznych nadal będą mogli korzystać z tej formy autoryzacji.
   ------------------------------------------------------------------------
   Informacja

   Z przyjemnością informujemy, że specjalnie dla Państwa pod numerem 801 560 605 (oraz 86 216 11 14) uruchomiliśmy Infolinię wsparcia użytkowników bankowości elektronicznej.

   Obsługuje ona między innymi:
   - blokowanie i odblokowywanie dostępu,
   - reset hasła do bankowości elektronicznej,
   - problemy z logowaniem do bankowości elektronicznej,
   - problemy z obsługą bankowości elektronicznej

   Infolinia pracuje całodobowo siedem dni w tygodniu.
   Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora.

   Pozdrawiamy,
   Administratorzy

   ------------------------------------------------------------------------

   Informacja

   Uprzejmie informujemy, że możliwe są przypadki 'zawieszania się' aplikacji eCorpoNet na systemach operacyjnych z zainstalowanym środowiskiem Java w wersjach 1.8.161 i 1.8.162.
   Problem ten ma źródło w samym środowisku Java i nie jest zależny od Banku. Nie występuje on w poprzednich wersjach Javy, a producent deklaruję jego wyeliminowanie w następnych wydaniach środowiska.

   -------------------------------------------------------------------------


   Uwaga: Do poprawnego działania aplikacji eCorponet wymagane jest zainstalowane środowisko uruchomieniowe języka Java w wersji 1.8 (JRE 1.8) lub nowszej. Wersję zainstalowanego środowiska można sprawdzic tutaj


   ------------------------------------------------------------------------
   KOMUNIKAT

   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

   Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

   Kliknij aby rozwinąć


   ------------------------------------------------------------------------
  1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  2. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  3. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?

  1. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  2. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  3. Czy certyfikat jest ważny?

  Chroń swoje hasła!
 1. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 2. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 3. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 4. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 5. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
  ----------------------------------------------------------
  Uwaga

  Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na Państwa rachunkach informujemy, że podczas korzystania z Bankowości Internetowej:

  - nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku;
  - nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;

  Kliknij aby rozwinąć